Villkor

Prenumerationen erbjuds av

SikkerFremtid ApS, Palægade 3, 4. th, 1261 København K, Danmark, CVR: 87858928

Villkor för 123cloudbuddy (123CB) prenumeranter

Villkoren för tjänsten angår din tillgång till och användning av 123CB tjänster. Var vänlig och läs igenom villkoren noggrant innan du börjar använda tjänsterna.

Genom att använda tjänsterna godkänner och binder du dig till följande villkor

Allmänna villkor

Som prenumerant hos 123cloudbuddy ska du vara över 18 år.

Du accepterar en 7 dagars prövotid till priset av 5,00 kronor. Vidare accepterar du att din prenumeration automatiskt förnyas efter prövotiden. Prövotiden innefattar de första 7 dagarna och kostar endast 5,00 kr. Om du önskar att avsluta prenumerationen efter prövotidens slut ska du säga upp den innan nästa inbetalningsdatum. Efter prövotiden kommer din prenumeration kosta 15,30 kr per dag, vilket kommer dras från ditt konto en gång i månaden (30 dagar 459,00 kr) tills du väljer att säga upp prenumerationen.

Kvartalsvis fakturering till ett reducerat pris är valfritt. Vänligen kontakta kundservice.

Om du använder tjänsten i en organisations vägnar, företräder du organisationen när du accepterar villkoren och bekräftar därmed att du har befogenhet att binda organisationen till de här villkoren. Du får endast använda tjänsterna enligt villkoren. Endast om du har auktoriteten att binda ett avtal med 123CB och inte är bunden under relevanta lagar som hindrar dig från att göra det får du använda de här tjänsterna. Tjänsterna kan komma att förändras som följd av uppdateringar och tillägg av funktioner. Vi kan också komma att ta bort innehåll från vår service.

Med kvartalsfaktura får du en rabatt på 50 kr per månad jämfört med den nuvarande lösningen.

Alla nya medlemmar kommer automatiskt att byta till kvartalsfaktura såvida inte kunden begär något annat. Kvartalsavgiften för abonnemanget kommer sålunda att uppgå till 1227 kr.

Nyhetsbrev och kontakt via e-mail

När du registrerar dig för att använda vårt kampanjerbjudande, accepterar du samtidigt att motta nyhetsbrev från 123CB dottersällskap PackAndShip under namnet ”bedreendgodt.dk”. Detta nyhetsbrev innehåller bra erbjudanden, roliga tävlingar och annat relevant online material. Du kan när som helst avanmäla dig från detta nyhetsbrev igen via länken längs nere i varje nyhetsbrev. Yttermera vill 123CB förbehålla sig rätten till att kontakta dig via e-mail för att säkra att du inte har stött på problem i samband med din anmälan, samt för att upplysa om nya funktioner på sidan eller annat ang. ditt medlemskap. Dessa kontakter är ett villkor för ditt medlemskap, och du vill därför motta dem så länge du är medlem hos oss.  
 

Förnyande av betalningskortsinformation:

Om det finns anledning till att byta ut dina betalningsuppgifter kan du kontakta oss via telefon: +45 27152912 eller e-post: support@fr.123cloudbuddy.com, så hjälper vi dig med en uppdatering.

Följande gäller för din regelbundna prenumerationsbetalning:

Kortnummer, utgångdatum, CVC-nummer används vid den första betalningen. All data som överförs krypteras av säkerhetskäl. All data lagras på ett säkert sätt med vår PCI-certifierade betalnings-gateway. Av säkerhetsskäl kan den informationen inte visas igen, varken på sidan eller via e-post, för att förhindra missbruk. 123CB kommer aldrig be dig om att meddela sådan information via e-post, brev eller telefon.

Orderbekräftelse

När du har registerat dig hos 123CB kommer vi skicka en orderbekräftelse till den e-post som du har angett. Orderbekräftelsen innehåller all information angående din prenumeration. Vi rekommenderar dig att skriva ut den här bekräftelsen så att du alltid har dina prenumerationsuppgifter till hands. Vid eventuella supportärenden kommer vi be dig att ange ditt medlems-ID så att vi enkelt kan identifiera ditt konto. Orderbekräftelsen finns också att skriva ut på sidan där du har registrerat dig.

Välkomstgåva – Hur du får din gåva

Vid deltagelse mottar användaren ofta en välkomstgåva eller liknande. Då 123CB strävar efter att säkerställa korrekt och rättidig leverans av diverse välkomstgåvor, ska dessa alltid godkännas innan de kan skickas.
Alla deltagare som mottar en välkomstgåva, ska skicka en bekräftelsemail tillbaka så vi kan bekräfta deras adress och identitet innan välkomstgåvan skickas.
Detta omfattar bifogande av fotolegitimation samt en räkning, som bekräftar de ifyllda informationer och därmed godkänns i systemet. Alla former av personkänsliga informationer, uppladdade eller skickade i pappersform, tas bort direkt efter godkännande. *Godkänner du inte din välkomstgåva inom 14 dagar, utgår rätten till denna. 123CB förbehåller sig rätten att dra tillbaka välkomstgåvor om vi upptäcker bedrägeri i samband med registreringsprocessen. Det inkluderar felaktig IP-adress, postadress, m.m. 123CB tillåter inte flera registreringar av samma person. Vid sådan upptäckt stängs ytterligare konton. Det gäller även då flera konton öppnats i syfte att få flera välkomstpremier. 

E-post

123cloudbuddy.com ansvarar inte för uteblivna orderbekräftelser, välkomstmail eller liknande. Det är upp till kunden att kontrollera så att inte nämnda handlingar hamnat i spamfilter och att e-postleverantören kan ta emot mailen. Vi vill uppmärksamma att kunder med e-postkonton hos Hotmail, Live och MSN har en del svårigheter med att ta emot e-post från WNLI. Vi råder de här kunderna att använda andra e-postleverantörer än de som tidigare nämnts eller se till att spamfiltret släpper igenom mail från 123cloudbuddy.com.

Uppsägning av prenumeration

På grund registreringsprocessen i vårt system går det inte att säga upp en prenumeration via användarprofilen innan registreringen har validerats. Om du inte önskar att fortsätta prenumerationen efter prövotidens slut ska du skicka ett brev till oss med ditt medlems-ID eller ringa oss under angivna telefontider. Så snart ditt konto har validerats kan du också själv avsluta prenumerationen via ”Avsluta prenumeration”-länken på din användarprofil. Logga bara in på ditt konto och begär en annullering.
Uppsägningen måste göras innan nästa inbetalning har utfärdats. Du kan när som helst sluta att använda våra tjänster. Vi förbehåller oss rätten att med eller utan orsak och med eller utan förvarning frysa eller avsluta ditt konto. Till exempel kan vi avbryta eller avsluta din tillgång till våra tjänster om du inte följer villkoren för användandet, byter mot lagen eller störa användandet för andra kunder. Om vi stänger av eller avslutar ditt konto kommer vi att försöka meddela dig och hjälpa dig hämta dina data, men i vissa fall (exempelvis återkommande avvikelser från villkor, ett domstolsbeslut eller fara för andra användare) kan vi komma att stänga ner det omedelbart. Om vi avslutar ditt konto av andra anledningar än de som nämnts kan vi återbetala eventuell avgift för outnyttjad prenumerationstid.

Ångerrätt

Med din prenumeration, som definieras som ett prenumerationsköp, är det 14 dagars ångerrätt. Eftersom du har köpt en prenumeration kan ångerrätten endast utnyttjas efter att du har ingått avtal och inte i samband med kommande prenumerationsbetalningar.

Betalning

Faktureringen av användare utförs en månad i förväg. Du kommer därmed att debiteras 459,00 kr per månad, med start första dagen efter 7 dagars prövotid. Du kan alltid avsluta din prenumeration. Om du har förbetalt en månad och sedan väljer att säga upp din prenumeration kommer den först avslutas efter den betalda periodens slut. Som prenumerant accepterar du att 123CB med partners kan kontakta dig via e-post eller brev. Dina filer kommer vara lagrade hos 123CB ytterligare sex månader efter att prenumerationen har avslutats. Om du önskar tillgång till dina filer och få ditt konto öppnat igen måste du betala full prenumerationsavgift för den period som gått efter att du först avslutade din prenumeration.

Om du inte önskar att fortsätta vårt obegränsade medlemskap så har du alltid möjlighet att nedgradera ditt abonnemang.
Följande nedgraderingar finns just nu tillgängliga:
1 terabyte för 299 kr per månad
500 gigabyte för 199 kr per månad
100 gigabyte för 99 kr per månad
50 gigabyte för 49 kr per månad
Om ditt medlemskap inte automatiskt kan förlängas via ditt använda betalkort så kommer det att nedgraderas om din upload datamängd inte överstiger ovanstående gränser.

Skydd av personuppgifter

123CloudBuddy respekterar våra användares behov av att skydda personlig information. Oavsett om du registrerar dig som prenumerant eller bara besöker vår hemsida vill vi att våra användare ska känna sig trygga genom vår policy för att skydda personuppgifter. När 123CloudBuddy tar emot sådan information hanterat vi dem enligt följande policy. Vi råder dig till att läsa igenom vår policy angående hantering av personuppgifter.
När du använder våra tjänster får vi tillgång till information, filer och mappar som du har tillfört 123CB. Du behåller full äganderätt till dina filer. Vi kräver ingen äganderätt till något utav det du säkerhetkopierar. Villkoren utfärdar inga behörigheter eller immateriella rättigheter till dina filer förutom den begränsade rättigheten som är nödvändig för att kunna erbjuda tjänster som förklaras här nedan: Vi kan behöva ha ditt samtycke för att hantera dina filer på olika sätt som servicen erbjuder. Det inkluderar att göra produktegenskaper synliga för dig, till exempel miniatyrbilder eller förhandsgranskning av dokument. Du ger oss samtycke för att vi ska kunna erbjuda den typen av service. Ditt medgivande gäller också för betrodda tredje parter som vi samarbetar med för att kunna erbjuda tjänsterna men oavsett hur våra tjänster förändras kommer vi inte dela ditt innehåll med andra, inklusive brottbekämpning, om du inte själv har gett ditt medgivande. Du är ensam ansvarig för ditt uppförande, innehållet i dina filer och mappar samt din kommunikation med andra när du använder tjänsterna. Till exempel är det ditt ansvar att se till att du har de rättigheter som krävs för att uppfylla de här villkoren.
Vi kan välja att granska offentligt innehåll så att villkor efterföljs, men var uppmärksam på att WNLI inte har någon skyldighet att övervaka all information i våra tjänster. Vi är inte ansvariga för att innehållet i dina filer är lämpligt eller lagligt. Vi ansvarar heller inte för kommunikation från användare, eller någon annan information som du kan ha tillgång till när du använder tjänsterna. Samtycke till och uppdatering av policy

När du använder hemsidan, ger du samtycke till att dina personuppgifter kan användas så som anges i följande policy. 123CloudBuddy förbehåller sig rätten att uppdatera policyn för skydd av personuppgifter. Alla uppdateringar är bindande för alla användare av hemsidan där eventuella förändringar också kommer att tillkännages.

Säkerhet

Du ansvarar för att skydda det lösenord som du använder för att tillgå våra tjänster och du samtycker till att inte lämna ut det till tredje part. Du är ansvarig för all aktivitet på ditt användarkonto, oavsett om du har godkänt den eller inte. Du ombeds att omedelbart meddela 123CB om eventuell otillåten användning av ditt konto.

Allmänt ansvar

Filer och annat innehåll i tjänsterna kan vara skyddat av immateriella rättigheter av andra. Vänligen kopiera inte, ladda inte upp, ladda inte ner eller dela filer om du inte har rätt att göra så. Du och inte 123CB, är ytterst ansvarig för det du kopierar, laddar upp, laddar ner och delar eller liknande när du använder tjänsterna. Du får inte ladda ner spionprogram eller annan skadlig programvara till tjänsten. 123CB ansvarar inte för att upprätthålla och skydda dina filer eller för kostnader eller utgifter i samband med att säkerhetskopiera eller återställa någon av dina filer.
Om dina kontaktuppgifter eller annan information som är relaterad till ditt konto ändras måste du meddela oss snabbt så att din information kan hållas aktuell.

Användning av personuppgifter

123CloudBuddy.com sparar endast uppgifter som namn, titel, arbetsplats, adress, e-post, telefon etc. som lämnas vid registrering för prenumeration. Den här informationen krävs dock inte för vi ska kunna ge tillgång till de delar av hemsidan som gör tillgängliga för allmänheten.

Samarbetspartners

Prenumerationen tillhandahålls av 123CloudBuddy och som prenumerant accepterar du att ta emot marknadsföringsmaterial från våra sponsorer via e-post, SMS och brev.
Vi behöver hjälp av våra prenumeranter för att se till att den information som ges är korrekt och aktuell. Om prenumeranter ändrar namn, adress, arbetsgivare, telefon eller e-post bör de omedelbart meddela oss för att vi ska kunna genomföra uppdateringarna på användarkontot.

Begränsat ansvar

Tjänsterna och programvaran tillhandahålls på egen risk, utan uttrycklig eller underförstådd garanti. Vi frånsäger oss garantier för leverans, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång. WNLI har inget ansvar för skador på din dator, förlust eller förvanskning av data eller annan skada som beror på din tillgång till eller användning av tjänsterna eller programvaran.

Korttyper

Vi accepterar betalning med följande kreditkort:

Tack för att du registrerar dig och lycka till!

 

Med vänliga hälsningar
123CloudBuddy.com

SikkerFremtid ApS

Palægade 3, 4. th

1261 København K

Danmark

CVR: 87858928

SikkerFremtid ApS, Fåborgvej 17, Heden, 5750 Ringe, CVR: 87858928, Telefon: +45 27152912
Cart types